S. جهانگیربیلی از منطقه زنگیلان
وزارت دفاع ویدیویی را از روستای جهانگیربیلی در منطقه زنگیلان به اشتراک گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید