PACE قطعنامه ای در مورد واکسیناسیون ویروس کرونا تصویب کرد

[ad_1]

مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) قطعنامه ای را با عنوان “واکسیناسیون علیه COVID-19: ملاحظات اخلاقی ، قانونی و عملی” تصویب کرد.

طبق گزارش دفتر فرانسه ، این سند با تأکید بر اهمیت پذیرش آن توسط مردم برای اثربخشی ، بر نقش اساسی واکسیناسیون در از بین بردن بیماری همه گیر تأکید می کند.

بنابراین PACE از کشورهای عضو خواست اقدامات مناسبی را برای واکسیناسیون جمعیت و اطمینان از واکسیناسیون کل مردم انجام دهند.

این قطعنامه همچنین بر اهمیت استفاده منصفانه از واکسن در میان مردم تأکید می کند. به این ترتیب ، بر اهمیت واکسیناسیون اولیه بزرگسالان و بیماران و فقط در آن زمان یک جمعیت جوان و سالم تأکید شد.

در عین حال ، این سند به موضوع توزیع برابر واکسن بین کشورهای ثروتمند و فقیر می پردازد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید