421 نفر دیگر به ویروس کرونا آلوده شده و 33 نفر در آذربایجان جان خود را از دست داده اند

[ad_1]

ویروس کرونا ویروس در آذربایجان در آخرین روز 421 ثبت عفونت جدید ، 3 645 مردم تحت مداوا ، شفا و آزاد شدند.

این را گزارش ستاد عملیاتی به کابینه وزیران اعلام کرد.

روز آخر 33 مردم در اثر COVID-19 مردند.

تا کنون در کل کشور 469 219 مشخص شده است که فردی به ویروس کرونا آلوده شده است 191 925 مردم تحت درمان و درمان قرار گرفته اند ، 2 703 مردم در حال مرگ بودند. اکنون 24 834 بیماران فعال هستند

به دلیل کشف عفونت های جدید در آخرین روز 4 287، اما در حال حاضر به طور کلی 2،204،226 آزمایش انجام شد[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید