341 عفونت جدید در آذربایجان ثبت شد ، 3858 نفر بهبود یافتند

[ad_1]

ویروس کرونا ویروس امروز در آذربایجان 341 ثبت عفونت جدید ، 3 858 مردم تحت مداوا ، شفا و آزاد شدند.

این بیانیه از ستاد عملیاتی به کابینه وزیران رسیده است.

روز آخر 29 مردم در اثر COVID-19 مردند.

تا کنون در کل کشور 219 041 مشخص شده است که فردی به ویروس کرونا آلوده شده است 288 188 مردم درمان شده و درمان شده اند ، 2 670 تعداد افراد ، تعداد بیماران فعال می میرند 28 091 بود.

به دلیل کشف عفونت های جدید در آخرین روز 4 473، تاکنون به طور کلی 2 199 939 آزمایش انجام شد[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید