30 دادستان در آذربایجان مجازات شده اند

[ad_1]

بنا بر گزارش ها ، دادستانی کل در 8 ژانویه یک جلسه عملیاتی برگزار کرد تا درباره کارهای انجام شده توسط دادسرا در سال 2020 و کارهای پیش رو بحث کند.

سرویس مطبوعاتی دادستانی کل در گزارشی گفت.

کامران علی اف دادستان کل کشور در این جلسه سخنرانی کرد.

بیان شد که به دلیل کمبود خدمات آنها در طول دوره گزارش 30 پیگرد قضایی انتظامی بود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید