یک پرونده جنایی علیه رئیس این شرکت در باکو تشکیل شده است

[ad_1]

در نتیجه اقدامات مشترک انجام شده توسط وزارت کشور (وزارت امور داخله) و خدمات مالیاتی امور خارجه وزارت اقتصاد ، ساکن باکو ، S. حسین زاده ، بنیانگذار و مدیر شرکت ، به طور غیرقانونی به شرکت خود 1100 شهروند بابت 10-50 منات پرداخت کرد ، آزادانه از پست های قرنطینه حرکت کنید. یک مجموعه اختصاص داده شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت کشور گزارشی را اعلام کرد.

یک پرونده جنایی تحت هنر. 139-1.1 قانون مجازات (نقض رژیم ضد اپیدمی ، رژیم بهداشتی یا قرنطینه ای).[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید