یک سارق در گنجا بازداشت شداین سرقت در منطقه کاپاز گنجا رخ داده است.

به گفته سرویس مطبوعاتی وزارت کشور (MIA) ، اداره پلیس منطقه در کپاز عملیاتی را انجام داده است.

در نتیجه عملیات جستجو ، یکی از اقوام A. مصطفیوا به ظن سرقت 15 تانک ، 4 کانتینر آهنی ، 4 واگن ، 6 دروازه و لوله های آهنی بازداشت شد. А.Рзаев ذخیره.دیدگاهتان را بنویسید