یک تراکتور به یک مین در تاتار برخورد کرد ، راننده زخمی شد
یک تراکتور غیرنظامی با مین در دهکده قرمز تارتاروس برخورد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید