یک آکادمیک 80 ساله به جای آکادمیک 70 ساله به ANAS آورده شد

[ad_1]

مدیر موسسه شیمی افزودنی آکادمی ملی علوم آذربایجان (ANAS) ، دانشگاهیان واگیف فرزالیفیک کار جدید پیدا کن

فرزالیف به عنوان رئیس شورای علمی گروه علوم شیمی ANAS انتخاب شد.

وی یک دانشگاهی 70 ساله در این سمت است دیلکام تاگیفجایگزین شده وی. فرزالیف ، متولد 1939 ، پیش از این سمت معاون رئیس شورای علمی را بر عهده داشت.

لازم به ذکر است که D. Tagiev به عنوان معاون اول ANAS انتخاب شد.

لازم به ذکر است که واگیف فرزالیف در 19 دسامبر 1939 در باکو متولد شد. وی از سال 1967 در ANAS کار می کند. در سال 2001 به عنوان عضوی متناظر ANAS و در سال 2007 به عنوان عضوی کامل از ANAS انتخاب شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید