گرجستان واردات چای از آذربایجان را 3٪ افزایش می دهدگرجستان در ژانویه-آوریل سال جاری آذربایجان را ترک کرد 1 میلیون و 594.6 دقیقه به دلار آمریکا 259.7 تن چای

به گفته دفتر گزارش محلی ، این امر توسط سرویس آمار ملی جورجیا گزارش شده است.

براساس اطلاعات ، حجم تولید با مدت مشابه سال گذشته مقایسه می شود 7.7 لحن یا 3 ٪ افزایش.

طی چهار ماه اول از کشور همسایه به آذربایجان 759.6 دقیقه به دلار آمریکا 111.4 تن چای صادر شده است که این نیز سالانه افزایش می یابد 0.1 تن بیشتردیدگاهتان را بنویسید