گرجستان بیش از شش برابر واردات فندق از آذربایجان را کاهش داده استگرجستان در سال 2020 از آذربایجان 343.12 هزار دلار ارزش دارد 55 تن فندق.

سرویس آمار ملی گرجستان به دفتر گزارش محلی گفت.

براساس این گزارش ، فندق فقط در ماه های مارس ، مه و نوامبر سال گذشته از آذربایجان به کشور همسایه صادر شده است.

در حجم تولید نسبت به سالانه 300.04 لحن یا 6.4 بار کاهش یافته است.دیدگاهتان را بنویسید