کمک های مالی به قربانیان تجاوزات ارمنستان ارائه شد

[ad_1]

رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان در تاریخ 6 نوامبر 2020 و 14 دسامبر 2020. روند اجرای دستورات سال وارد مرحله جدیدی شده است.

سرویس مطبوعاتی کابینه وزیران گزارشی را اعلام کرد.

اشاره شد که اجرای فرمان ریاست جمهوری در 14 دسامبر 2020 در مورد ارائه کمک های اولیه مالی به شهروندان مربوطه در حال حاضر آغاز شده است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید