کلاهبرداری به ارزش 6000 منات علیه یک شهروند انجام شده است

[ad_1]

در آذربایجان یک شهروند فریب یکی از آشنایان را خورد.

بر اساس این گزارش ، آشنای این شهروند ، سهیل ممدوف ، وی است 6000 با تقلب منات توقیف شد

ممدوف به وزارت کشور متوسل شد.

فرجام خواهی وی مورد بررسی قرار گرفت و برطرف شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید