کامران علی اف: 281 نفر به فساد مالی متهم می شوند

[ad_1]

بنا بر گزارش ها ، دادستانی کل در 8 ژانویه یک جلسه عملیاتی برگزار کرد تا درباره کارهای انجام شده توسط دادسرا در سال 2020 و کارهای پیش رو بحث کند.

سرویس مطبوعاتی دادستانی کل در گزارشی گفت.

دادستان ارشد جلسه کامران علی اف سخنرانی کرد.

بیان شد که در طول دوره گزارش ، مبارزه با فساد در مرکز توجه قرار داشت ، که منجر به جرایم فساد شد. 281 برای انسان 180 پرونده جنایی برای رسیدگی به دادگاه ها ارسال شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید