کارگران رسانه ای کشته شده در کلباجار مقام شهدا را دریافت خواهند کرد – ویدئو

[ad_1]

“همکاران ما – ماهارام ابراهیم اف (علی اوغلو) خبرنگار AZERTAC ، سیراد ابیشوف اپراتور AZTV و معاون نمایندگی اجرایی روستای سوزوزلوک آریف علی اف توسط مین در منطقه کالباجار کشته شدند. این یک دنباله است.”

براساس گزارش ، این را سخنگوی وزارت کار و حمایت اجتماعی فاضل طالبوف بیان کرد.

وی با بیان اینکه غیرنظامیانی که در نتیجه تحریکات نظامی ارمنستان کشته شده اند نیز مطابق قانون مقام شهدا را دریافت کردند:

“محرم ابراهیم اف ، سیراد ابیشوف و عارف علی اف که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند نیز مقام شهیدان را دریافت خواهند کرد.

برای هر سه شهیدمان آرزوی رحمت و صبر خدا داریم! “

https://www.youtube.com/watch؟v=Wo7AIAnh64s

https://www.youtube.com/watch؟v=mAx2q3xElOI[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید