چک برگشتی افزایش یافته است

[ad_1]


آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی از جریان چک ها نشان می دهد که در ماه مه سال جاری حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزش حدود 194 هزار و 300 میلیارد تن رد و بدل شده است که از نظر تعداد و اندازه به ترتیب 7.6 و 7 ، 6 است. 31.3٪ افزایش یافته است

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید