پلیس راهنمایی و رانندگی به داشكسان حمله كرد

[ad_1]

افسران اداره پلیس راهنمایی و رانندگی ایالتی اداره پلیس منطقه داشكسان عملیاتی را برای اطمینان از ایمنی و آموزش عابران پیاده در منطقه انجام دادند.

گروه منطقه ای خدمات مطبوعاتی وزارت کشور گنجه گفت افرادی که از گذرگاه های عابر پیاده استفاده نکرده بودند در حین حمله بازداشت شده اند و با آنها مصاحبه پیشگیرانه انجام شده است. توضیح داده شده است که چنین تخلفاتی برای سلامتی خود و سایر کاربران جاده خطرناک است.

علاوه بر این ، در نتیجه اقدامات در حال انجام ، رانندگان بدون عابر پیاده شناسایی و گفتگوهای پیشگیرانه با آنها انجام شد. علیرغم هشدارهای پلیس ، اقدامات مقتضی علیه 6 نفری که از قسمت عابر پیاده عبور نکردند صورت گرفت.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید