پزشک: هیچ مطالعه ای در مورد استفاده از واکسن در کودکان انجام نشده استانجمن مدیریت واحدهای سرزمینی پزشکی (پزشکی) uدر مورد امکان تزریق واکسن چینی به کودکان اظهار نظر کرد.

در پاسخ به پرسش گزارش ، دکتر گفت که طبق توصیه تولید کننده ، واکسیناسیون جمعیت زیر 18 سال ، زنان باردار و شیرده توصیه نمی شود:

زیرا هنوز هیچ تحقیقی در این راستا انجام نشده است. “

لازم به ذکر است که واکسن CoronoVAC ، تولید شده توسط شرکت چینی SinoVac ، از 18 ژانویه در آذربایجان استفاده می شود. واکسیناسیون به صورت مرحله ای انجام می شود. از 8 فوریه افراد بالای 65 سال و سایر افراد مرتبط تیرباران می شوند.دیدگاهتان را بنویسید