پادشاه سوئد نامه ای به رئیس جمهوری آذربایجان Report.az ارسال کرده استکارل شانزدهم گوستاف پادشاه سوئد نامه ای به الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ارسال کرد.

در این گزارش آمده است:

“آقای رئیس جمهور عزیز.

من بهترین تبریکات خود را به مناسبت عید ملی آذربایجان – روز جمهوری به جنابعالی منتقل می کنم ، برای شما آرزوی سلامتی ، سعادت و سعادت ملت آذربایجان را دارم. “دیدگاهتان را بنویسید