وی به عنوان مدیر موزه تاریخی دولت در نخجوان منصوب شد

[ad_1]

وی به عنوان مدیر موزه تاریخی دولت در نخجوان منصوب شد.

در همین راستا ، رئیس مجمع عالی جمهوری خودمختار نخجوان واسیف طالبوف دستور را امضا کرد.

با توجه به دستور به این موقعیت فیکا گولو گیزی گلیوا قرار ملاقات گرفت

لازم به ذکر است که ف.گلیوا رئیس دپارتمان هنرهای زیبا و تزئینی شاخه ANAS در نخجوان بود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید