وزیر دارایی: امسال بیش از 460 میلیون منات برای برنامه های کشاورزی هزینه خواهد شد

[ad_1]

“تخصیص بودجه برای برنامه های کشاورزی همچنان ادامه دارد. برای این منظور ، امسال بیش از 460 میلیون منات از بودجه دولت اختصاص می یابد. “

بر اساس این گزارش ، این کار توسط وزیر دارایی انجام شده است سمیر شریفوف وی این را در یک کنفرانس ویدیویی درباره نتایج سال 2020 ، به ریاست رئیس جمهور الهام علی اف گفت.

به گفته وی ، این بودجه برای تأمین یارانه خاصی به کشاورزان ، از جمله مواد غذایی ، محصولات کشاورزی و اخیراً ، برای تأمین مالی مکانیسم های دیگر یارانه استفاده خواهد شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید