وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه فرانسه وارد باکو شدوزیر امور خارجه اروپا و امور خارجه جهانگردی فرانسه ، فرانسوی های مقیم خارج از کشور و فرانکوفون ژان باتیست لموین وارد باکو شد.

این بیانیه از سوی سفارت فرانسه در آذربایجان صادر شده است.

گفته می شود که وی با نمایندگان تجارت و آموزش فرانسه دیدار کرده است.دیدگاهتان را بنویسید