وزارت: ممنوعیت ماهیگیری تفریحی در دریای خزر وجود ندارد

[ad_1]

“هیچ محدودیتی برای ماهیگیری تفریحی در آبهای داخلی و دریای خزر وجود ندارد. این فقط در صورتی امکان پذیر است که وزن ماهی صید شده بیش از 5 کیلوگرم نباشد.”

این را رئیس سرویس حفاظت از تنوع زیستی در وزارت بوم شناسی و منابع طبیعی (MENR) بیان کرد. فیرودین علی اف او در “ساعت خبره” گفت.

وی با بیان اینکه اگر مقدار زیادی ماهی وجود داشته باشد محدودیت وجود دارد خاطرنشان کرد: در ابتدای سال سهمیه ماهیگیری برای اهداف خاصی تعیین می شود.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید