وزارت امور خارجه اتریش نگران بازداشت ناوالنی استاتریش نگران بازداشت الکسی ناوالنی در روسیه است و از آزادی وی حمایت می کند.

براساس گزارش ، این اطلاعات در صفحه توییتر وزارت امور خارجه اتریش منتشر شده است.

“ما بسیار نگران بازداشت الکسی ناوالنی در مسکو هستیم. “اتریش خواستار آزادی فوری وی و تحقیقات کامل و مستقل در مورد حمله به زندگی وی است.

الکسی ناوالنی رهبر مخالفان روسی که با هواپیمایی از آلمان وارد مسکو شده بود ، توسط افسران سرویس تعزیرات فدرال مسکو در فرودگاه شرمتیهوو بازداشت شد.دیدگاهتان را بنویسید