واکسن ها با هزینه بنیاد کرونا ویروس خریداری می شوند

[ad_1]

واکسن ها با هزینه وجوه جمع آوری شده توسط بنیاد ویروس کرونا خریداری می شوند.

این را رئیس گروه سازمان بهداشت در وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان اعلام کرد تیمور موسی اف وی این را در جلسه توجیهی ستاد عملیاتی کابینه وزیران گفت.

وی افزود: “سایر هزینه ها به عهده دولت است.”[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید