نماینده مردم شاهرود و میامی ضمن حضور در انتخابات ، مردم را به خلق حماسه ای دیگر دعوت کرد
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی رأی داد و مردم بصیر را به خلق حماسه دیگری مانند گذشته فراخواند.

دیدگاهتان را بنویسید