مکاتبات مهم بین رئیس مجلس و رئیس جمهور / ناسازگاری مصوبه مهم دولت درباره ارز با قانون

به گزارش تسنیم محمد باقر قالیباف ، در مکاتبه با رئیس جمهور در بخش 1 بند 1 و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 ، اعلام کرد که نرخ ارز ارز ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را به استثنای کالاهای اساسی ، داروها و تجهیزات پزشکی محاسبه می کند. تجهیزات در 1400 در همه موقعیت ها ، از جمله محاسبه هزینه های ورودی براساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی ITIAS در روز اعلام و مطابق با ماده 14 قانون گمرک

بنابراین ، بند اول مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 23 آوریل سال جاری در مورد تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 ، که نرخ رسمی ارز 4200 تن بدون تقسیم برای کلیه کالاهای وارداتی است ، و نرخ سیستم تبادل الکترونیکی. این مغایر قانون کالاهای غیر ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید