موقعیت های جدیدی در موسسات ANAS ایجاد شده است

[ad_1]

تصمیمات مناسب برای بهینه سازی مدیریت هیئت رئیسه ANAS و همچنین م institutionsسسات و سازمانهای علمی اتخاذ شده است.

گزارش گزارش ، این در جلسه ANAS در 8 ژانویه اعلام شد.

بنابراین ، مدیر عامل و مدیر عامل موسسات ، ایجاد سمت های مهندسی ارشد در شرکت های با تجهیزات بزرگ و ویژه ، و همچنین کارکنان مدیریت برای اجرای نتایج علمی بالقوه نوآورانه در زمینه فعالیت های اجتماعی و تولید. تصمیم گرفته شد[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید