مهمات دفن شده توسط ارامنه در مناطق مقدم جبهه پیدا شد
آژانس 7 (هفت) شکایت از مرکز تلفن 102 ″ وزارت کشور در مورد کشف پوسته در مناطق آغدم ، فوزولی ، گوبادلی ، زنگیلان ، تاتار ، تووز و شهر شوش دریافت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید