معاون وزیر: 54328 هکتار جنگل که در زمان اشغال از بین رفته است

[ad_1]

“آذربایجان طی قرون متمادی چنین پیروزی بزرگی نداشته است. ما همیشه آرزوی این سرزمین ها را داشته ایم. من سه بار به این سرزمین های مقدس رفته ام. “

براساس این گزارش ، این کار توسط معاون وزیر محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است فردوسی علی اف وی درمورد وضعیت اکولوژیکی در مناطق آزادشده ، کارهای انجام شده و آینده گفت:

به گفته وی ، طبیعت و بوم شناسی مناطق آزاد شده هر آذربایجانی را نگران می کند: “این سرزمین ها بسیار ارزشمند هستند. به محض آزاد شدن سرزمینهای ما از اشغال ، به دستور رئیس جمهور دفاتر فرمانده و سپس ستادها تشکیل شد. در طی 30 سال ، محیط زیست ما آسیب بیشتری دیده است. 54328 هکتار جنگل در طول اشغال از بین رفته است. ما این مشاهدات اولیه را بر اساس تصاویر ماهواره ای ثبت کردیم.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید