معاون وزیر: 54328 هکتار جنگل که در زمان اشغال از بین رفته است“آذربایجان طی قرون متمادی چنین پیروزی بزرگی نداشته است. ما همیشه آرزوی این سرزمین ها را داشته ایم. من سه بار به این سرزمین های مقدس رفته ام. “

براساس این گزارش ، این کار توسط معاون وزیر محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است فردوسی علی اف وی درمورد وضعیت اکولوژیکی در مناطق آزادشده ، کارهای انجام شده و آینده گفت:

به گفته وی ، طبیعت و بوم شناسی مناطق آزاد شده هر آذربایجانی را نگران می کند: “این سرزمین ها بسیار ارزشمند هستند. به محض آزاد شدن سرزمینهای ما از اشغال ، به دستور رئیس جمهور دفاتر فرمانده و سپس ستادها تشکیل شد. در طی 30 سال ، محیط زیست ما آسیب بیشتری دیده است. 54328 هکتار جنگل در طول اشغال از بین رفته است. ما این مشاهدات اولیه را بر اساس تصاویر ماهواره ای ثبت کردیم.دیدگاهتان را بنویسید