معاون وزیر: رودخانه پیکان بیشترین آسیب را از طریق نیروگاه برق Metsamor “آسیب دیده ترین رودخانه از NPP متسامور رود اوکشو است. از این رودخانه نمونه برداری شد. “

براساس این گزارش ، این کار توسط معاون وزیر محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده است فردوسی علی اف وی درمورد وضعیت اکولوژیکی در مناطق آزادشده ، کارهای انجام شده و آینده گفت:

به گفته وی ، اطلاعات بیشتری در مورد نتایج آزمایشات به مردم ارائه خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید