مصطفی شانتوپ: “آذربایجان از نظر تاریخی و حقوقی حق دارد”

[ad_1]

“مشکلی پیش آمد که 30 سال طول کشید و 30 سال حل نشد. آذربایجان از نظر تاریخی و قانونی هدف عادلانه ای را دنبال می کند. ترکیه همیشه با کسانی است که حق دارند. “

براساس این گزارش ، این را رئیس مجلس ملی بزرگ ترکیه بیان کرد مصطفی شانتوپ او گفت.

وی افزود: ارمنستان نه تنها با آذربایجان مشكلی دارد ، بلكه در موقعیتی تهاجمی قرار دارد كه تمام كشورهای منطقه را تهدید می كند. وی گفت: “او سعی کرد روسیه را به درگیری تحریک کند و با حملات خود به نخجوان سعی کرد ترکیه را به یک رویارویی بکشاند.”

به گفته وی ، ترکیه مطابق با الزامات و توافق نامه های آذربایجان فرصت های لجستیکی را در اختیار آذربایجان قرار داده است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید