مرکز تماس وزارت بهداشت فعالیت خود را از سر گرفت

[ad_1]

مشکل فنی در مرکز تماس 814 قبلاً برطرف شده است.

این در گزارش وزارت بهداشت گزارش شده است.

اشاره شد که شهروندان در درخواست خود آزاد هستند.

12.34

مرکز تماس وزارت بهداشت موقتاً تعطیل است.

این در گزارشی از وزارت بهداشت گزارش شده است.

اشاره شد که 814 مرکز تماس به دلیل مشکلات فنی در خطوط موقتاً تعطیل شدند.

در این بیانیه آمده است: “این مشکل در طول روز برطرف خواهد شد. از شهروندان خواسته شده است تا با شماره تلفن 9103 تماس بگیرند.”[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید