مدیر عامل شرکت: “برنامه عملیاتی برای تهیه زمین لغزش آماده می شود”

[ad_1]

“برای از بین بردن اثرات رانش زمین باید برنامه عملیاتی تهیه شود.”

براساس گزارش ، این را رئیس قدرت اجرایی شهر در باکو اظهار داشت ، که در حال حاضر در منطقه لغزش در بادامدار واقع شده است. الدار عزیزوف او گفت.

وی با بیان اینکه قدرت اجرایی شهر باکو و قدرت اجرایی منطقه ای سابیل ، همراه با نمایندگان وزارت امور اضطراری ، باید تحقیقاتی را انجام دهند ، خاطرنشان کرد: “مسائل مربوط به کارهایی که باید در برنامه اقدام انجام شود ، شناسایی خواهد شد “[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید