ماموران گمرک مواد مخدر و سیگار را از یک مرد روسی پیدا کردند

[ad_1]

طبق اطلاعات دریافت شده از اداره عملیات و تحقیقات اداره اصلی گمرکات قلمرو شمالی کمیته گمرکات دولتی (ICC) ، قطار در حال سفر به فدراسیون روسیه ، همراه با گمرک و مقامات مرزی ، در پست گمرک یالاما بازرسی شد .

این توسط کمیته امور گمرکی دولتی گزارش شد

به طور کلی در طول بازرسی در فضای بین چرخ های ماشین پنهان شده است 125 گرم ماری جوانا پیدا شد.

واقعیت دیگری در پست گمرک سامور ثبت شد. بنابراین ، یک کامیون DAF که توسط یک شهروند آذربایجانی از مسیر فدراسیون روسیه هدایت می شد ، بازداشت شد. در طول بازرسی ، از چرخ تریلر وسیله نقلیه و همچنین از تایرهای اضافی وسیله نقلیه 90 520 واحدهای “بولتن های مجلس” با مهر و خراب 28000 سیگار پیدا شد

هر دو حادثه در دست بررسی است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید