لایحه جدید “در مورد تدارکات عمومی” به زودی به مجلس ارائه می شود
“پیش نویس قانون جدید تدارکات عمومی به زودی به مجلس ملی ارائه خواهد شد”

دیدگاهتان را بنویسید