قضات به دادگاه های اداری منصوب شدند

[ad_1]

قضات به تعدادی از دادگاه های اداری فعال در آذربایجان منصوب شده اند.

طبق حکم رئیس جمهور الهام علی اف برای تعیین قضات به دادگاه های بدوی در دادگاه اداری باکو ، دادگاه اداری سومگیت و دادگاه اداری شکی ، قضات زیر منصوب شده اند:

دادگاه اداری در باکو

آگالاروف حمید آذر اوغلو

Ahadova Aigun Algama giza

حسنوف اورهان هاگانی اوغلو

سالاخوا سلما اسکندر گیزی

سودیمالیوا گونل آریف گیزی

دادگاه اداری Sumgait

میرزاوا لیلا ایتیبار جیزا

دادگاه اداری شکی

اسماعیل زاده فرید صابر اوغلو

موسیو وگار آلاكبار اوغلو[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید