فیلم ویدئویی از دهکده فیزولی توسط Ashagi Aybasanli
وزارت دفاع فیلم هایی را از روستای Ashagi Aybasanli در منطقه Fuzuli به اشتراک گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید