فیلم از روستای مالاتکشین در منطقه زنگیلان
وزارت دفاع فیلم هایی را از روستای مالاتکشین در منطقه زنگیلان تهیه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید