فیلم از روستای مالاتکشین در منطقه زنگیلان

[ad_1]


وزارت دفاع فیلم هایی را از روستای مالاتکشین در منطقه زنگیلان تهیه کرده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید