فواد حسین اف: “سایر شهروندان در مناطق آزاد شده مالکیت خواهند داشت”“شهروندان با وضعیت آوارگان و پناهندگان در ابتدا به مناطق آزاد شده باز خواهند گشت. زیرا آنها مال خود را از دست داده اند.

این را نایب رئیس کمیته دولتی پناهندگان و آوارگان داخلی اعلام کرد فواد حسین وی در مصاحبه ای با تلویزیون ینی گفت.

وی خاطرنشان کرد که در آینده ، پس از اتمام اقامت دائم ، هر شهروند حق تملک دارایی در این مناطق را خواهد داشت.دیدگاهتان را بنویسید