فردی که به طور غیرقانونی در پارک ملی Kyzylagach شکار می کند مجازات شده است

[ad_1]

در طی اقدامات کنترلی انجام شده توسط کارمندان پارک ملی Gizilagai ، شخصی که به طور غیرقانونی شکار می کرد ، در قلمرو پست “Aggusha” پارک ملی بازداشت شد.

کارمند دفتر تنوع زیستی آرزو سامادووا وی به گزارش گفت که در جریان تحقیقات ، شکارچی متخلف ساکن منطقه نفچالا بوده است مالک عبدولایف پیدا شده است.

گزارشی علیه متخلف تهیه و اقدامات مقتضی انجام شد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید