شکارچیان غیرقانونی در حجیگابل بازداشت شدنددر نتیجه اقدامات انجام شده توسط اداره پلیس منطقه حاجی گابل ، شکارچیان غیرقانونی در منطقه پیدا شدند.

به گزارش گروه مطبوعاتی اداره مطبوعاتی وزارت امور داخله بردا ، در نتیجه عملیات جستجو توسط پلیس در حجیگابول ، R. Babayev ، S. Mahdev و A. احمدزاده به جرم شکار غیرقانونی در روستای مگان منطقه بازداشت شدند. به بخش آورده شده است.

از بازداشت شدگان دو قبضه اسلحه شکاری ، مدل مصنوعی و پرندگان وحشی کشف و ضبط شد.

تحقیقات در ایستگاه پلیس هجی گابل در حال انجام است.دیدگاهتان را بنویسید