شهباز گلیف: “ارامنه دست من را شکستند ، ریه های من را از بین بردند”

[ad_1]

“بسیار خوشحالم که می توانم به آذربایجان برگردم. ما هنگام بازدید از قبور اجداد خود گروگان گرفته شدیم. چشم بسته و ریه هایم از بین رفته بود. حتی اجازه ندادند شب بخوابد. آنها چیزی را در زیر تخت او قرار دادند که صدای او او را بیدار نگه می دارد.

گزارش ها حاکی است که وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تجزیه و تحلیل روابط بین الملل توسط ارامنه اسیر شد شهباز گلی اف او گفت.

نمایندگان به اصطلاح “امنیت ملی” آنها پشت ما را شکستند. در مقابل چشمانم اعضای کمیته صلیب سرخ بین المللی به دلیل نگاه نکردن به دست من اخراج شدند. دستم شکسته بود. به من گفتند بگویم که دلکم از طرف دولت ارسال شده است. آنها وقتی مرا به شوشا بردند خوب از من مراقبت نکردند. ما در یک سلول حبس شده بودیم تا اینجا بنشینیم. “[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید