شخم زدن هیئت مدیره استقلال 40 روز قبل از پایان دولت! خداحافظی صاحب کارخانه ، برج ساز و عضو ناموفق شورای شهر


دولت روحانی که در تغییرات مداوم و تعداد مدیران منصوب شده در باشگاه های استقلال و پرسپولیس رکوردی عجیب به ثبت رسانده ، اکنون 40 روز مانده به پایان مأموریت خود ، قصد دارد مدیران منصوب شده خود را دوباره برکنار و دیگران را به سمت این موقعیت جذاب

دیدگاهتان را بنویسید