سیستم واکسیناسیون الکترونیکی در آذربایجان راه اندازی می شودواکسیناسیون علیه ویروس کرونا در آذربایجان داوطلبانه خواهد بود.

این بیانیه از طرف انجمن مدیریت واحدهای سرزمینی پزشکی (MEDIA) ارائه شد.

اشاره شد که شهروندانی که مایل به واکسیناسیون هستند ، یک سیستم قرار ملاقات الکترونیکی خواهند داشت.

در این بیانیه آمده است: “از طریق این سیستم ، آنها می توانند نزدیکترین مرکز پزشکی و زمان مناسب برای واکسیناسیون را انتخاب کنند.”

براساس این گزارش ، واکسیناسیون بر اساس اصل داوطلبانه انجام می شود ، بنابراین در صورت امتناع هیچ اقدام اداری برنامه ریزی نشده است.دیدگاهتان را بنویسید