سپرده ها در بانک های آذربایجان افزایش یافته است

[ad_1]

سپرده ها در بانک های آذربایجان از اول ژانویه سال جاری 8،177.9 میلیون منات

طبق گزارش بانک مرکزی آذربایجان ، این مقایسه با اول دسامبر سال گذشته است 3.4٪ بیشتر است.

با این حال ، سپرده های بانکی در مقایسه با ابتدای سال گذشته افزایش یافته است 5.3٪ کاهش می دهد.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید