سوره انشارا با صدای عبدالباسط عبدالصمد


سوره انشارا 94 سوره قرآن در مکه نازل شده و دارای هشت آیه است. کلمه توصیف به معنای گسترش و گسترش است. این سوره پس از “روح” نازل شده و مکی است (و برخی گفته اند که آن مدنی است). بیان سه نعمت و برکات الهی بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) (جنبه معنوی) ، اعلام بشارت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حل مشکلات دعوت آینده وی ، پرداخت توجه به خدا و تشویق به عبادت محورهای این سوره است. این سوره را می توانید با خواندن عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داود ، معروف به عبدالباسط عبد الصمد ، یکی از قاریان بزرگ قرآن از مصر ، بشنوید و می توانید آن را در همان زمان.

دیدگاهتان را بنویسید