سرمایه مجاز شرکت ، متعلق به KOBIA ، افزایش یافته است

[ad_1]

سرمایه سهام شرکت توسعه مشاغل راحت (BIRGA) LLC ، متعلق به آژانس توسعه تجارت کوچک و متوسط ​​(SMBDA) در وزارت اقتصاد ، 3.5 میلیون یا 4.5 برابر دیگر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش ، سرمایه شرکت 1 میلیون منات 4.5 میلیون ها منات تحویل داده شد.

ما یادآوری می کنیم که این شرکت در نوامبر 2019 است ایجاد شده. سازمان تجارت یکی از هماهنگ کنندگان پروژه “Absherous Absheron” است که با حمایت KOBIA اجرا شده است.[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید