سرباز برگشت خورده: “ما شکایات خود را به سازمان های بین المللی گزارش نکرده ایم”

[ad_1]

“کمیته صلیب سرخ بین المللی به ما علاقه مند است. ما شکایات خود را به سازمانهای بین المللی نگفتیم که ناگهان ارمنی ها با ما کاری خواهند کرد. “

این را سرباز ما در ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تجزیه و تحلیل روابط بین الملل بیان کرد. آلاکباروف عمر تیمور اوغلو او گفت.

“آنها آمدند و تأثیرات روانی بر ما گذاشتند. خلاصه اعصاب ما لمس شد. هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم زیرا دستانمان بسته بود. “[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید