سرباز برگشت خورده: “ما شکایات خود را به سازمان های بین المللی گزارش نکرده ایم”“کمیته صلیب سرخ بین المللی به ما علاقه مند است. ما شکایات خود را به سازمانهای بین المللی نگفتیم که ناگهان ارمنی ها با ما کاری خواهند کرد. “

این را سرباز ما در ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تجزیه و تحلیل روابط بین الملل بیان کرد. آلاکباروف عمر تیمور اوغلو او گفت.

“آنها آمدند و تأثیرات روانی بر ما گذاشتند. خلاصه اعصاب ما لمس شد. هیچ کاری نمی توانستیم انجام دهیم زیرا دستانمان بسته بود. “دیدگاهتان را بنویسید