سربازی که از اسارت برمی گردد: “پزشکان ارمنستان مرا سوزاندند و شکنجه کردند”

[ad_1]

“من هنوز هم اقدامات پزشکان در اسارت را به یاد دارم. پزشکان دست مرا سوزاندند و شکنجه کردند. “

این را سرباز ما در ارمنستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در مرکز تجزیه و تحلیل روابط بین الملل بیان کرد. علی اف انار هدایت اوغلو او گفت.

“من 12 روز در بند بودم. وقتی می خوابید ، می آمدند و با لگد از او می پرسیدند که چرا خوابیده است. یک ساعت نمی توانستم بخوابم. من از فرمانده کل قوا برای پیوستن به کشور تشکر می کنم. “

https://www.youtube.com/watch؟v=W_IOtPTFRMU[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید